Då var det dags igen för Allahelgonapilen! Som alla vid det här laget vet så kan Allahelgona helgen inträffa när som helst under året enligt klubbens stadgar. I år inträffar det lördagen den 20/11 kl 10:00. Tävlingen sker utomhus vid vår klubbstuga. Räkna med att vi håller på 3-4 timmar.

Reglerna är:

Varje deltagare tar med minst ett eget konstruerat mål, men gärna fler. Målen får vara i princip vad som helst med beaktande av säkerhet och skada på pilar. Målen placeras ut på eller i anslutning till gräsplanen. Poänginformation/information skall finnas i anslutning till målet. Antingen vid skjutpåle om nödvändigt eller vid måltavlan. Poängzoner skall hållas inom -10 till +10. Man behöver inte se/veta poängen från skjutpålen. Det är bara fantasin som sätter begränsningarna. Det kan vara en enkel plansch eller en avancerad mobil. Kartonger, frigolit, etc funkar bra att göra mål av. Ballonger brukar vara populärt, men tänk på att man får blåsa upp en del. Mjölkpaket avråder vi ifrån. De tenderar att slita bort fenorna vet vi av egna erfarenheter. Alla skjuter i samma klass.

Korv SM hålls även traditionsenligt.

Anmälan i Facebook kommentarer eller till sigtunabagskytte@gmail.com

Enklare mat i form av grillad korv kommer finnas.

Välkomna