Dicipliner

tavla

Tavelskytte är kanske den form av bågskytte som mest är känt och förmodligen också det som vi allra mest förknippar med bågskytte. Det är den enda disciplin som arrangeras i OS.

Tavelskytte kan utövas både inomhus och utomhus. Du skjuter alltid på tio-ringade tavlor. Inomhus är avstånden 18 meter eller 25 meter. Utomhus varierar avstånden om 30, 50, 70 och 90 meter. Allt beroende på vilken båge du använder och om du är senior eller junior.

Det är bra om du har tålamod vid tavelskytte. Pilbågarna behöver inte vara snabba, utan hellre förlåtande till sin karaktär. Tavelskytte kräver stor precision.

Fält

Fältskytte är en tävlingsform som liknar tavelskytte men utförs utomhus i skog och mark. Här skjuter du på femringade tavlor som står på buttar ute i terrängen.

En bana består normalt av 12 eller 24 mål. Avstånden kan vara okända eller uppmärkta.

 Du skjuter tre pilar vid varje mål. När alla skjutet sina tre pilar räknas dess sammanlagda värde ihop. Eftersom sex poäng per mil är max kan du uppnå 18 poängs som högst per tavla.

3D

3D-skytte sker också utomhus i blandad terräng. I 3D är att målen som du skjuter mot tredimensionella naturtrogna djurfigurer gjorda i plast.

De 24 målen ställs ut på lämpliga ställen i naturen, ofta arbetar man med att ställa upp dem så naturtroget som möjligt. Det ger ett fantastiskt intryck.

I 3D skjuter du 2 pilar per mål. Djuren har märkta ringar för de olika poängen du kan få. Poängen är 5, 8, 10 och 11. Högsta poäng är 11 är om du träffar hjärtat. Du kan max få 22 poäng per djur.

Avståndet till djuret är alltid okänt, vilket gör att avståndsbedömningen är mycket viktig och avgörande för att nå höga resultat.

En 3D-bana är en fin upplevelse.

Jakt

I jaktskytte är tavlorna som du skjuter mot djurfigurer på ”taveltapeter” där djuren har en hjärtcirkel.

Precis som vid 3D är avståndet alltid okänt. I jakt får du skjuta upp till tre pilar, men endast den första träffen räknas. När du skjuter jakt behöver dina pilar vara numrerade, så att man har möjlighet att se vilken pil som träffade djuret. Träffar du djuret på din första pil slutar du skjuta. Du får olika poäng beroende på vilken av pilarna som träffar och var på djuret du träffar. Det vill säga du har endast en träff per mål, men man har tre chanser att träffa.

Högsta möjliga poäng är 20 poäng vid träff med pil nr ett i hjärtområdet.

Precis som vid 3D gäller det att bedöma avståndet rätt.

Beridet bågskytte

Bågskytte och hästar – går det ihop? Ja! Mycket väl, till och med. Beridet bågskytte är en sport på frammarsch i Sverige. Fler och fler upptäcker spänningen och komplexiteten i samspelet mellan skytt och häst. Skyttet är instinktivt och sker under tävling i galopp.

 

Är du nyfiken på beridet bågskytte, oavsett erfarenhetsnivå?

Kontakta Liselotte Neumann

liselotteneumann@hotmail.com

0722-011 333

 

Länk till mer information: https://www.bagskytte.se/beridetbagskytte/

Clout

Clout är ingen officiell tävlingsgren i Sverige, men inom Sigtuna BK brukar vi köra en lite lokalt anpassad version när tillfälle ges.   Vi får inte ut korrekta avstånd, men vi skjuter (”lobbar in”) på långt avstånd på en måltavla bestående av fem ringar, med 1,5 meter mellan de olika poängzonerna, målade på marken. Alla tävlar i samma klass när vi kör detta. Vi kör inte med compound. Alltid en uppskattad aktivitet.