Nyheter

DM Tavla NSBF 15-09-24

På uppdrag av Norra Svealands Bågskytteförbund inbjuder Sigtuna Bågskytteklubben till DM Tavla 2024
Datum: Söndag 15/9 – 2024
Plats: Klubbens utomhusbana i Rävsta mellan Sigtuna och
Märsta, skyltat från väg 263
Google Maps: https://goo.gl/maps/HE2sULAdNDsEhFK38
Tider: Sekretariat från 9.00
Uppvärmning 10.00
Tävlingsstart 10.30
Prisutdelning: På plats
Tävlingsform: WA/SBF 900m (3×30 pil)
Klasser: Enligt SBF
För 10-klassare kör vi en Sigtunaspecial som tidigare år. Dvs 2 ronder x 20 meter
Anmälningsavgift: Seniorer 170:-
10-16 klass 100:-
Max antal deltagare: 50 skyttar
Övrig information: Svante Gustafsson 07 686 383 29
Anmälan: Senast 10/9 2024 till Sigtuna Bågskytteklubb per mail: sigtunabagskytte@gmail.com
Ange klubb, namn, klass.
Tävlingen kommer komma upp i Ianseo så småningom
Bankgiro 673-5740 eller Swish 123 5767 595 för dem som vill betala i förskott. Inget krav
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Sigtuna BK & NSBF
www.sigtunabagskytte.se
ENKLARE SERVERING KOMMER FINNAS VID BANAN!

Pay & Shoot 2024 öppnar

Nu är våran Pay & Shoot bana öppen för 2024 säsongen. 24 mål. Blå snitsel. Instruktioner finns anslagna på klubbstugan. Öppen för alla som är med i en bågskytteklubb. Inga jaktpilar, ej armborst. 150 kr/person för en runda. Välkomna

Träningen flyttar ut

Måndag den 29 april så flyttar vi ut och kör all träning ute på vår bana i Rävsta. Ta på er bra skor, det kan var blött på marken, och varma kläder. Kl 18:00 som vanligt. Välkomna!!

Årsmöte Sigtuna BK 24-03-24 kl 15:00

  · 

Kallelse till årsmöte i Sigtuna BK

I vanlig ordning kör vi ett öppet möte direkt efter årsmötet då vi behandlar frågor, av mer löpande karaktär, som inte tas upp på årsmötet.

Ta med eget fika.

Välkomna

//Svante

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2024-03-24

Plats: Eddaskolan

Tid: 15:00

Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för mötet

§4 Val av sekreterare för mötet

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§7 Verksamhetsberättelse för 2023

§8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

§10 a) Val av klubbordförande för 2024

b) Val av styrelseledamöter för 2024, 3st

c) Val av styrelsesuppleanter för 2024, 1st

d) Val av revisor för 2024, 2st

e) Val av valberedning för 2024

Alla poster väljs på ett år

§11 Fastställande av medlemsavgift

§12 Inkomna förslag

§13 Mötets avslutande

Juluppehåll

Måndag den 18/12 -23 blir sista organiserade träningen för året. Vi avslutar traditionsenligt med tävlingen Julskinkan och sedan lite fika.

Vi drar igång träningen igen måndag den 8/1 -24.

God Jul och Gott slut.

Inneträning 2/10

Nu flyttar vi in träningen till Eddaskolan i Valsta. Måndag den 2/10 så kör vi inomhus.

18:00-19:15 juniorer på kort avstånd (med föräldrar i förekommande fall)

19:15 Måndagspokalen för alla

19:30 Seniorer

Glöm inte inneskor